duminică, 28 martie 2010

Iată, Împăratul tău vine la tine

Odată un Împărat se îndrepta spre Ierusalim, unde avea să moară. La intrarea în cetate s-a urcat pe un măgăruş. Norodul aşternea haine şi ramuri din copaci pe drumul pe unde avea să treacă. Pentru cine au făcut ei acest lucru, pentru măgăruş? NU. Pentru Împărat. Ei strigau: „Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!” Dar cine este acest Împărat? „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii”. El se îndrepta spre locul unde, peste câteva zile, s-a jertfit pentru noi, pentru a fi mântuiţi.
Laudă-L şi tu, căci merită.

[Matei 21:1-11]
1 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici,
2 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată, şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.
3 Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.”
4 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice:
5 „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”
6 Ucenicii s-au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus.
7 Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.
8 Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci, şi le presărau pe drum.
9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!”
10 Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: „Cine este acesta?”
11 „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii” răspundeau noroadele.

miercuri, 24 martie 2010

Omul cel mai iubit

Iubeşte-ţi părinţii, chiar dacă nu ai ales tu să ai părinţi şi nu sunt cum ai dorit, ei au ales să aibă grijă de tine.
Mai mult decât atât, iubeşte-ţi copiii, chiar dacă nu sunt cum ai dorit, a fost alegerea ta să ai copii.
Mai mult decât atât, iubeşte-ţi partenerul de viaţă (soţul sau soţia). Tu l-ai ales, îl cunoşti şi este aşa cum ţi-ai dorit.