vineri, 31 decembrie 2010

Următoarea staţie: 2011

Atenţie se deschid uşile!...
Coborârea pe toate părţile! Am ajuns în 2011 şi aici vom staţiona un an. Doritorii pot consuma fericire, pace, dragoste şi sănătate. Pentru acestea nu sunt interzise excesele. Căutaţile şi bucuraţi-vă de ele!

La Mulţi Ani!

sâmbătă, 25 decembrie 2010

Un nou Conducător

Nu. Nu s-au făcut alegeri. Dar, totuşi poţi alege.
Poţi alege un Conducător care te va scoate din criză, chiar mai mult, îţi va salva sufletul. Chiar azi este ziua Lui de naştere şi încă trăieşte, are 2010 ani de când a venit pe Pământ şi se numeşte Isus.
"astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul" (Luca 2:11)
"Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oştirilor" (Isaia 9:6-7)
Un Domn care, la venirea Sa, a fost primit într-o iesle, nu într-un Palat al Parlamentului.
Un Domn care vrea să locuiască în inima ta, nu în apartamente de lux.
Alege-L ca Domn în viaţa ta, iar El îţi va oferi pace şi viaţă veşnică.

duminică, 11 aprilie 2010

Te crezi în stare să decizi pentru viaţa cuiva?

Oare Toma este cel mai necredincios?

Dacă citim pasajul din Ioan 20:24-31 suntem tentaţi să credem că Toma este cel mai necredincios om. Dar el nu a făcut altceva decât a încercat să verifice că cele relatate nu sunt zvonuri, ci realitate.
Când Domnul Isus S-a arătat celorlalţi ucenici (Matei 28:16-17 şi Luca 24:37-44), unii dintre ei s-au îndoit chiar de ceea ce vedeau, chiar dacă au fost informaţi în prealabil de cele două femei sosite, în grabă, de la mormânt.
Dar, dacă "am privi într-o oglindă" spre noi inşine, de câte ori Dumnezeu ne-a scos cu mâna Lui din pericole, sau de câte ori a trecut nenorocirea pe lângă noi, fără să ne atingă, iar noi punem la îndoială existenţa Sa, zicând: "Doamne, dacă chiar exişti fă cutare lucru, scapa-mă şi de data aceasta", ca şi când Dumnezeu nu ar şti ce are de făcut. Dacă ni se pare că Dumnezeu nu ne ascultă, înseamnă că are pregătit ceva mai bun pentru noi. Faptul că nimic rău nu se atinge de noi sau că suntem sănătoşi nu este o întâmplare, ci este dragostea lui Dumnezeu faţă de noi. Dacă trecem prin încercări (boli, probleme, etc) să aşteptăm intervenţia Sa; El ne supraveghează permanent şi nu ne va lăsa mai mult decât putem suporta.
Deci cine este cel mai necredincios? (nu răspunde cu voce tare)
Deci haideţi să-i mulţumim Domnului Isus pentru că S-a jertfit şi a înviat pentru noi. Să-i mulţumim pentru clipele de fericire, de bunăstare, dar şi pentru clipele de necaz. Nimic nu este la voia întâmplării.

duminică, 4 aprilie 2010

Hristos a Înviat

Oare pe cine iubeşte Dumnezeu cel mai mult?
Bineînţeles, pe tine, cel care citeşti acest rânduri (şi eu le-am citit).
El a jertfit pe fiul Său, pentru ca tu să te bucuri de mântuire. Domnul Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre şi a înviat pentru a arăta Gloria lui Dumnezeu. Poţi beneficia de dragostea şi bunătatea Lui acceptându-L ca Domn în viaţa ta. Crede în El şi în învierea Sa şi viaţa ta se va schimba.

Poţi citi mai multe despre Învierea Domnului Isus accesând linkul de mai jos.
Ioan 20:1-23

duminică, 28 martie 2010

Iată, Împăratul tău vine la tine

Odată un Împărat se îndrepta spre Ierusalim, unde avea să moară. La intrarea în cetate s-a urcat pe un măgăruş. Norodul aşternea haine şi ramuri din copaci pe drumul pe unde avea să treacă. Pentru cine au făcut ei acest lucru, pentru măgăruş? NU. Pentru Împărat. Ei strigau: „Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!” Dar cine este acest Împărat? „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii”. El se îndrepta spre locul unde, peste câteva zile, s-a jertfit pentru noi, pentru a fi mântuiţi.
Laudă-L şi tu, căci merită.

[Matei 21:1-11]
1 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici,
2 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată, şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.
3 Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.”
4 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice:
5 „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”
6 Ucenicii s-au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus.
7 Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.
8 Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci, şi le presărau pe drum.
9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!”
10 Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: „Cine este acesta?”
11 „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii” răspundeau noroadele.

miercuri, 24 martie 2010

Omul cel mai iubit

Iubeşte-ţi părinţii, chiar dacă nu ai ales tu să ai părinţi şi nu sunt cum ai dorit, ei au ales să aibă grijă de tine.
Mai mult decât atât, iubeşte-ţi copiii, chiar dacă nu sunt cum ai dorit, a fost alegerea ta să ai copii.
Mai mult decât atât, iubeşte-ţi partenerul de viaţă (soţul sau soţia). Tu l-ai ales, îl cunoşti şi este aşa cum ţi-ai dorit.